De hypotheekrente waar is deze op gebaseerd

De hypotheekrente waar is deze op gebaseerd

Als je een woning wilt kopen of naar een andere woning wilt verhuizen dan is het belangrijk dat je goed nadenkt over je hypotheek. Je hypotheek is namelijk een lening die je afsluit bij de bank om de aankoop van je huis te financieren. Niet iedereen kan zomaar een hypotheek verkrijgen. Wanneer je een hypotheek aanvraagt dan zijn er een aantal factoren waar je rekening mee moet houden. Zo moet je in staat zijn om maandelijks een bedrag terug te betalen aan de bank. Daarnaast moet het huis dat je koopt ook een goed onderpand vormen voor de lening die je afsluit bij de bank. Naast deze zaken zijn er ook nog andere factoren die een rol spelen bij het bepalen van de hypotheek en de hypotheekrente. Om te begrijpen welke factoren de hoogte van de hypotheekrente beïnvloeden zullen we eerst kennis moeten maken met het begrip ‘euribor’ en het begrip ‘hypotheekrente’.

Euribor: Euro Interbank Offered Rate

Als je aan de slag gaat met het regelen van een hypotheek of interesse hebt in het aanvragen of oversluiten van een hypotheek dan is het belangrijk dat je de term euribor rente kent. De euribor rente is de rente die gemiddeld wordt betaald voor een lening bij een Europese bank. Als je dit gemiddelde weet dan kun je de hypotheekrente die een bank vraagt hiermee vergelijken en zo besluiten of je met de desbetreffende bank in zee gaat of dat je wellicht verder wilt zoeken naar een bank die een lagere rente biedt. 

Zoals eerder genoemd is euribor een afkorting voor Euro Interbank Offered Rate. Het is belangrijk om te begrijpen dat deze rente niet direct betrekking heeft tot de rente waartegen je als consument een lening afsluit bij de bank. De euribor rente is namelijk de rente waartegen banken bij elkaar een lening kunnen afsluiten. Ook banken onderling zullen deze leningen aan elkaar moeten terugbetalen met rente. Hoe lang een bank hierover kan doen is afhankelijk van het type lening dat de banken onderling afsluiten. Een kortlopende lening is bijvoorbeeld een euribor 1 maand, maar een langere lening is een 10 jaars rente lening. 

Wat is hypotheekrente?

Als een bank een lening heeft bij een andere bank en deze met rente moet terugbetalen, dan moet de bank met de lening uiteraard wat extra geld verdienen. Een hogere rente vragen aan consumenten is de manier voor een bank om geld te verdienen. Een stijgende euribor zorgt er dan ook vaak voor dat de rente die een bank vraagt over leningen stijgt. Kortweg kan daarom gezegd worden dat als gevolg van een stijgende euribor de hypotheekrente waarschijnlijk ook stijgt. 

Huis kopen | Euribor hypotheekrente

Maar wat is de hypotheekrente eigenlijk? De hypotheekrente is een bedrag dat je maandelijks moet terugbetalen aan de bank, boven op het geld dat je van de bank hebt geleend om je woning te financieren. De enige manier waarop je precies zult ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor de hoogte van de rente is het in gesprek gaan met een hypotheekadviseur bij een bank die hypotheken verstrekt.

Ben je er nog niet klaar voor om in gesprek te gaan met een hypotheekadviseur? Dan kun je natuurlijk via het internet al wel wat onderzoek doen naar de hypotheekrente. Als je eenmaal begrijpt wat een hypotheek is dan kun je onderzoek gaan doen naar de kapitaalmarktrente. De kapitaalmarktrente is een graadmeter voor de hoeveelheid rente die je gemiddeld betaald over langlopende leningen zoals een 10 jaars rente. Een langlopende lening is een lening die een langere looptijd heeft dan één jaar.

Besparen op je hypotheekrente

Er zijn veel verschillende factoren die invloed kunnen uitoefenen op de hoogte van de hypotheekrente. Zoals eerder al kort genoemd heeft de hoogte van de euribor rente invloed op de hoogte van de hypotheekrente. Een euribor 1 maand kan een kleine invloed uitoefenen. Als je een hypotheek wilt gaat afsluiten of oversluiten kan het daarom handig zijn om te kijken welke informatie beschikbaar is over een euribor 1 maand of langere lening die verschillende banken onderling hebben. Een bank met de minste schulden bij andere banken zal mogelijk de laagste hypotheekrente aanbieden, waarvan jij kunt profiteren. 

Een andere belangrijke factor om in de gaten te houden is de kapitaalmarktrente. Als je merkt dat deze rente daalt tot onder jouw hypotheekrente dan kun je wellicht met je hypotheekadviseur in gesprek gaan en kijken of jouw rente aangepast kan worden aan de gemiddelde lengte voor langlopende leningen met bijvoorbeeld een 10 jaars rente. 

 Een andere factor die invloed heeft op je hypotheekrente is je inkomen. Als je inkomen verandert doordat je bijvoorbeeld meer gaat verdienen als gevolg van een promotie dan kan dit een positief effect hebben op de hoogte van de hypotheekrente. Daarom kan het ook bij dergelijke veranderingen van de werksituatie interessant zijn om in gesprek te gaan met je hypotheekadviseur.

Een vierde factor die van invloed is op de hoogte van de hypotheekrente is de waarde van het huis waar je in woont of het huis dat je wilt gaan kopen. Immers, de woning biedt onderpand voor de lening. Weet jij te investeren in de woning en de waarde flink te verhogen? Dan kan je wellicht wat besparen op de hypotheekrente. Als je het idee hebt dat je kunt besparen op je hypotheekrente dan kun je hier ten alle tijden over in gesprek gaan met je hypotheekadviseur. Als je merkt dat jouw hypotheekadviseur standvastig is en je kan je minder goed vinden in de visie van je adviseur dan kun je uiteraard kijken naar andere banken. Immers, verschillende banken bieden verschillende soorten hypotheken aan met een verschillende hypotheekrente.