Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijg je nog en voor hoe lang?

Hoeveel hypotheekrenteaftrek krijg je nog en voor hoe lang?

Als je een huis gaat kopen of je bent in het bezit van een koophuis dan is de kans groot dat je een hypotheek hebt. Een hypotheek is een lening bij een bank die bedoeld is om een huis te kopen. Door maandelijks een deel van de lening inclusief rente af te betalen aan de bank kun je op de termijn je schulden bij de bank aflossen. Om het proces van het aflossen gemakkelijker te maken en zoveel mensen een goede woonsituatie te bieden heeft de Nederlandse overheid allerlei belastingregels ingesteld rondom de hypotheek. Zo kun je tijdens je belastingaangifte gebruik maken van de regeling rondom hypotheekrenteaftrek, die ervoor zorgt dat de kosten worden gedrukt. Maar hoe werkt hypotheekrenteaftrek precies? Wat is het? En om hoeveel geld spreken we hier?

Wat is hypotheekrenteaftrek?

De regeling rondom de hypotheekrenteaftrek is dus een regeling die is opgesteld door de Nederlandse belastingdienst als onderdeel van de Nederlandse overheid. De regeling moet het aantrekkelijker maken voor inwoners van Nederland om een huis te kopen. Om te begrijpen hoe de hypotheekrenteaftrek werkt zullen we eerst wat meer gaan kijken naar de hypotheekrente.

De hypotheekrente is een bedrag dat je maandelijks aan rente betaald over de lening die je bij de bank hebt afgesloten om een huis te kopen. De hypotheekrente is dus, zoals de term zelf al verklapt, de rente die je over je hypotheek betaald. Voor veel mensen zijn de hypotheek en de hypotheekrente maandelijks flinke kostenposten. Om het kopen van een huis toch aantrekkelijker te maken is de regeling rondom de hypotheekrenteaftrek bedacht.

De hypotheekrenteaftrek houdt in dat je in Nederland elk jaar bij je belastingaangifte ervoor mag kiezen om het bedrag dat je aan hypotheekrente betaalt af te trekken van de belasting. Op deze manier houd je na je belastingaangifte meer geld over dat je op een andere manier kunt investeren in de economie. Daarnaast zorgt dit er ook voor dat je meer kapitaal overhoudt en dus minder moeite hebt met het onderhouden van je woonsituatie. 

Je hypotheekrente aftrek kun je eenvoudig berekenen door te kijken naar de hoogte van de bruto rente die je elke maand over je hypotheek betaald en het eigenwoningforfait. Het eigenwoningforfait is een bedrag dat bij het inkomen opgeteld wordt tijdens de belastingaangifte en is alleen toepasbaar bij mensen die een eigen koopwoning hebben. De hoogte van het eigenwoningforfait is een vastgesteld percentage van de WOZ-waarde van de woning die je in bezit hebt. Vind je het lastig om je belastingaangifte zelf in te vullen? Dan kun je hier hulp bij vragen door bijvoorbeeld te gaan samenwerken met een belastingadviseur of een belastingconsulent. 

De hypotheekrenteaftrek berekenen kan tegenwoordig ook met behulp van allerlei online rekenmachines. Daarnaast zijn er ook allerlei websites die instructies en hulp bieden bij het hypotheekrenteaftrek berekenen. Dus ben je er nog niet klaar voor om advies of hulp te vragen aan een bedrijf dat helpt bij het doen van belastingaangifte? Dan kun je uiteraard op het internet ook onderzoek doen naar de hoogte van de hypotheekrenteaftrek.

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek

Hoeveel je uiteindelijk mag aftrekken van de belasting is afhankelijk van veel verschillende factoren. Jaarlijks kijkt de belasting naar de situatie op de woningmarkt en kijken zij ook naar de economie in het land. Op basis hiervan wordt jaarlijks een percentage opgesteld voor de maximale hypotheekrenteaftrek en aftrek van andere kosten die verbonden zijn aan de eigen woning. Vanaf 2023 is dit maximale percentage 37,05%. Tot die tijd kun je nog gebruik maken van het huidige tarief die iets hoger ligt, namelijk op 40%. 

De hoogte van de hypotheekrenteaftrek

Bij het noemen van de percentages die verbonden zijn aan de hypotheekrenteaftrek moet wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt. De verlaging van het percentage merkt je namelijk alleen als je inkomen hoger is dan 68.507 euro per jaar, voordat alle aftrekposten van het inkomen afgehaald zijn. 

Daarnaast is het absolute bedrag dat je bespaart door gebruik te maken van de regeling voor hypotheekaftrek verschillend per persoon. Over het algemeen geldt dat je meer belastingvoordeel ervaart wanneer je inkomen hoger is. Als je erg veel verdient, waardoor je in de hoogste belastingschijf terecht komt, dan zijn de bovengenoemde percentages van maximaal aftrekbare kosten voor de eigen woning van kracht.

Hoe lang kun je de hypotheekrente aftrekken?

Hoewel het prettig is om jaarlijks een groot bedrag van de belasting af te trekken is dit voordeel helaas eindig. Sinds 2001 is er namelijk een regeling ingesteld door de belastingdienst die laat zien dat je de hypotheekrente gedurende een periode van 30 jaar van de belasting kan aftrekken. Als je in deze periode van 30 jaar wisselt van huis, dan blijft het aantal jaar dat je al gebruik hebt gemaakt van de regeling gewoon staan. Enkel het bedrag dat je van de belasting af mag trekken veranderd dan omdat je nieuwe huis waarschijnlijk een andere WOZ-waarde heeft dan je oude huis.

De regeling met betrekking tot de maximale periode waarin je hypotheekrente mag aftrekken is sinds 1 januari 2001 van kracht. Als je voor die tijd al jaren gebruik hebt gemaakt van de regeling voor hypotheekrenteaftrek dan tellen deze voorgaande jaren niet mee. Vanaf 1 januari 2001 heb je dan nog 30 jaar de tijd om de regeling te gebruiken. Dit betekent dat je vanaf het huidige jaar, 2022, nog 8 jaar lang gebruik kan maken van de regeling wanneer je in 2001 bent gestart met het aftrekken van de hypotheekrente van de belasting.